W tworzeniu form plastycznych i związanych z tym wzornictwem przemysłowym firma Portal Design działa w kilku wzajemnie przenikających się obszarach działalności. Podstawowym jest tworzenie wzornictwa przemysłowego, a do pozostałych zaliczyć można: wizualizację 3D, tworzenie prototypów, dokumentacji technicznych, serii limitowanych, a także grafiki.

Portal Design realizuje zasadę stałej współpracy z klientem na każdym etapie projektu, w kreatywny sposób kształtując formy produktu wpisując go w dotychczasowy kierunek rozwoju danej firmy. W przypadku istnienia na rynku produktu z tej samej grupy, ich forma jest jednym z najważniejszych elementów, decydujących o powodzeniu sprzedaży.

Tworzenie nowej formy graficznej i przestrzennej można podzielić na kilka etapów, począwszy od określenia założeń projektowych, poprzez projekt wstępny i końcowy z różnymi wariantami, aż do nadzoru autorskiego i wdrożenia do produkcji. Wszystkie te etapy realizujemy przy udziale naszego zespołu wraz z firmą zamawiającą.

W przypadku tworzenia nowego produktu, konieczne jest zdefiniowanie jego cech , wyszukanie niszy rynkowej, oraz określenie oczekiwań użytkowych i estetycznych przyszłych odbiorców. Wszystkie te procesy wraz z założeniami koncepcji konstrukcyjno-technologicznych, wchodzą w skład procesu kreowania nowego wzoru użytkowego.

Ważnym i nierozłącznym procesem związanym, z tworzeniem nowego produktu jest wizualizacja i stworzenie prototypu. Stosowane przez Portal Design technologie i oprogramowanie pozwala na wizualizację i opisanie produktu ukazując jego projektowane cechy końcowe. Tworzenie prototypu pozwala na ostateczne potwierdzenie przyjętych założeń oraz wybranych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i estetycznych, które to prowadzą do rozpoczęcia działań marketingowych.

Projektowanie graficzne jest ważnym elementem wizualnym. To dzięki niemu prezentowany produkt staje się zauważany i rozpoznawany.